Suomen talouskasvu jatkui vahvana syksyllä

1.12.2017

Suomen talouskasvu jatkui vahvana heinä–syyskuussa. Bruttokansantuote kasvoi 0,4 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 3,0 prosenttia viime vuoden heinä–syyskuuhun verrattuna.

Kasvuvauhti oli hitaampaa kuin huhti–kesäkuussa, jolloin talous kasvoi tietojen perusteella 0,8 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,6 prosenttia vuoden 2016 huhti–kesäkuuhun verrattuna.

Suomen talouskasvu jatkuu hyvänä, vaikka heinä–syyskuussa kasvuvauhti hieman hidastui. Siitä ei pidä tehdä synkkiä johtopäätöksiä, koska vuositasolla talouskasvu saavuttanee kolmen prosentin tason.

Investoinnit kasvoivat heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 9,3 prosenttia viime vuoden samasta ajankohdasta.

Myönteistä on se, että kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat. Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kasvaneet jo 15 prosenttia yli vuoden 2008 tason.

Kemianteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa kasvu väheni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, kun taas metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa se kasvoi verraten voimakkaasti samalla vertailuajanjaksolla.

Työttömyysaste oli heinä–syyskuussa 7,7 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Toisaalta työllisten määrä kasvoi 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työllisten määrän kasvu kertoo siitä, että ihmisiä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelta takaisin työmarkkinoille. Se on rohkaiseva merkki

Talouskasvua on kiihdyttänyt nimenomaan työn tuottavuuden paraneminen.

Jos katsotaan tehtyjä työtunteja, ne eivät ole kasvaneet juuri lainkaan. Toisin sanoen talouskasvu tulee hyvin laajasti työn tuottavuuden kasvusta.

Hallituksen tavoitteena on, että työllisyysaste kasvaa 72 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä.

Suomen talouskasvua tukee myös maailmantalouden vahva vire Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

                                                                          Helsingin Sanomat