Yhdistysten yhteistyö

Yhdistyksillä on kaupungin sosiaalisessa rakenteessa tärkeä osa. Ne lyövät leimansa kaupunkilaisten kanssakäyntiin ja huolehtivat samalla yhteiskunnallisista ja yleishyödyllisistä tehtävistä tai myös hyväntekeväisyydestä.Mutta jo pelkkä asukkaiden kohtaaminen yhdistysten puitteissa edistää yhteisöllisyyttä.

Juuri siksi yhdistykset voivatkin ystävyyskaupunkitoiminnassa ottaa hoitaakseen arvokkaan tehtävän, kun kyseessä on yhteyksien solmiminen ystävyyskaupunkien ja samalla niiden asukkaiden välillä. Onhan ystävyyskaupunkitoiminnan ensisijainen päämäärä välittää kaupunkien asukkaille keskinäisen kommunikaation ja yhteydenpidon merkitys. Koska kontaktinotto yksittäisiin kaupunkilaisiin ei suuren lukumäärän takia tule kysymykseen, voivat yhdistykset ottaa tehtäväkseen toimia tiedon välittäjinä ja levittäjinä.

Kun eri kaupunkien yhdistykset, jotka ovat aktiivisia samalla alalla, kommunikoivat keskenään, heillä on alusta asti yhteiset mielenkiinnon kohteet. Ajatusten vaihto toimintatavoista ja päämääristä johtaa silloin nopeasti yhteisymmärrykseen, mikä puolestaan voi kannustaa ja motivoida yhdistyksiä tahoillaan.

Siksi Salon ja Puchheimin yhdistykset esittelevät itsensä lyhyesti seuraavilla sivuilla. Nämä yhdistykset voivat hyvin kuvitella tekevänsä yhteistyötä ystävyyskaupunkinsa samankaltaisen yhdistyksen kanssa.

Jos kielivaikeudet ovat esteenä, voi englanti aina toimia yhteisenä nimittäjänä. Tarpeen tullen apua voi saada myös Salon Hansa-yhdistykseltä ja Puchheimin saksalais-suomalaiselta klubilta.