Tietosuojaselvitys

 

1. Tietosuoja lyhyesti

Yleisiä ohjeita

Seuraavat ohjeet antavat yleiskuvan siitä, mitä henkilökohtaisille tiedoillenne tapahtuu, kun käytte näillä verkkosivuilla tai olette yhteydessä kanssamme jonkun muun välineen avulla (esim. sähköpostin, puhelimen, faxin). Henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat kaikki tiedot, joilla teidät voidaan tunnistaa henkilönä. Saatte yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta tästä tietosuojaselvityksestä.

Tiedonkeruu verkkosivuillamme

Kuka on vastuussa tiedonkeruusta verkkosivuillamme?

Verkkosivujen ylläpitäjä huolehtii verkkosivujen tietojenkäsittelystä. Löydätte ylläpitäjän yhteystiedot verkkosivujen julkaisutiedoista.

Miten keräämme tietoja teistä?

Saamme tietoja verkkosivujen käyttäjästä esim. ollessanne yhteydessä meihin sähköpostilla.
Kun käytte verkkosivuillamme, niillä toimivat verkkopalvelimet tallentavat automaattisesti seuraavat yleiset tiedot (nk. Serverlogs):

   • internetpalvelun tuottajanne (tai firmojen tietoverkostoissa yrityksenne nimen)
   • verkkosivun, jota olette viimeksi käyttäneet
   • verkkosivun, jonka avulla olette käyneet sivuillamme
   • tiedostojen nimet, joilta olette hakeneet tietoja verkkosivuiltamme
   • päivämäärän ja kellonajan, jolloin olette vierailleet verkkosivuillamme
   • tietokoneenne käyttöjärjestelmän ja selainversion tarvittaessa

Näitä tietoja ei yhdistetä muista tietolähteistä saatuihin henkilökohtaisiin tietoihin.
Tietojen työstäminen tapahtuu art. 6 mom.1f DSGVO:n nojalla verkkosivujen virheettömän valmiustilan varmistamiseksi ja verkkosivujen käytön helpottamiseksi.

 

2. Verkkosivujen ylläpitäminen ja sisällön tuottamisesta vastaavat verkkopalvelut

Ulkoinen ylläpito

Verkkosivujamme ylläpitää ulkopuolinen palvelin. Palvelin tallentaa verkkosivuillemme tulleet henkilökohtaiset tiedot. Tämä koskee esim. IP-osoitteita, yhteydenottoja, meta- ja kommunikaatiotietoja, sopimustietoja, yhteystietoja, nimiä, verkkosivuilla käyntiä ja muita tietoja, jotka tallentuvat vieraillessanne verkkosivuillamme.

Verkkosivujen ylläpitäjä huolehtii verkkosivuilla vierailevien käyttäjien kanssa tehdyn sopimuksen turvaamisesta ja hän vastaa verkkopalvelumme turvallisen, nopean ja tehokkaan käytön asiantuntevan tarjoajan avulla. (art. 6, mom. 1 lit. f DSGVO).

Verkkosivujen ylläpitäjä käyttää tietojanne vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä ylläpitäjän valvontavelvoitteiden täyttämiseksi ja niissä noudatetaan tietosuojasta annettuja ohjeita.

Verkkosivujen ylläpitäjäksi on nimetty:

Dipl.-Medienwirt Ekkehard Körbel
-Joomla 100-
Am Würzgarten 12
65375 Oestrich-Winkel

Toimeksiannon käsittelystä tehty sopimus

Yhdistys on tehnyt sopimuksen toimeksiannon käsittelystä verkkosivujen ylläpitäjän kanssa tietosuojan noudattamisen takaamiseksi.

 

3. Yleisiä ohjeita ja pakollisia tiedonantoja

Tietosuoja

Verkkosivujen ylläpitäjä huolehtii henkilökohtaisten tietojen suojelusta tarkasti. Käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselvityksen mukaisesti.

Kun käytätte näitä verkkosivuja, teistä tallentuu henkilökohtaista tietoa palvelimellemme. Nämä tiedot ovat tietoja, joiden avulla teidät voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tietosuojaselvityksestä käy ilmi, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Siitä käy myös ilmi, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Haluamme muistuttaa, että tietojen siirto verkossa (esim. käytettäessä sähköpostia) voi tuoda esiin turvallisuusaukkoja. Aukoton tietosuoja, joka estää muiden osapuolien pääsyn tietoihin, ei ole mahdollinen.

Yhteydenotto vastuulliseen osapuoleen

Tämän sivun tietojen käsittelystä vastaa:

Deutsch-Finnischer Club Puchheim
Ulrike Wörner
Wendelsteinstr. 1c
82178 Puchheim

puhelin: +49.89.80070348
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vastuullisena osapuolena toimii luonnollinen tai laillinen henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa päättää tarkoituksista ja keinoista käsiteltäessä henkilökohtaisia tietoja (esim. nimet, sähköposti yms.).

Tallennuksen kesto

Mikäli tässä tietosuojaselityksessä ei ole mainittu erityistä tallennusaikaa, henkilökohtaiset tietonne pysyvät sivullamme, kunnes tietojenkäsittelyn tarkoitus raukeaa. Jos teette oikeutetun poistamispyynnön tai perutte suostumuksenne tietojenkäsittelyyn, tietonne poistetaan, mikäli meillä ei ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilökohtaisten tietojenne tallennukseen (esim. vero- tai kauppaoikeudellisia säilytysmääräaikoja); viimeeksimainitussa tapauksessa poisto tapahtuu näiden syiden rauettua.

Tietojenkäsittelysuostumuksenne kumoaminen

Monet tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain teidän nimenomaisella suostumuksellanne. Te voitte perua milloin tahansa jo antamanne suostumuksen. Suostumuksen kumoaminen ei koske ennen sen täytäntöönpanoa tehdyn tietojenkäsittelyn laillisuutta.

Valitusoikeus tietojenkäsittelyä vastaan erityistapauksissa sekä suoramainontaa vastaan (art. 21 DSGVO)

Jos tietojenkäsittely tapahtuu art. 6 mom. 1 lit. e tai f DSGVO:n nojalla, teillä on aina oikeus, syistä, jotka johtuvat erityisestä tilanteestanne, tehdä valitus henkilökohtaisten tietojenne käsittelystä; tämä koskee myös näihin määräyksiin tukeutuvaa profilointia. Kulloisenkin oikeusperustan, johon käsittely nojaa, saatte tietosuojaselvityksestä. Jos teette valituksen, emme enää käsittele kyseessäolevia henkilökohtaisia tietojanne, ellemme voi esittää käsittelyyn pakottavia suojelunarvoisia syitä, jotka painavat enemmän kuin teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne, tai jos käsittely palvelee oikeusvaateiden esitystä, käyttöä tai puolustusta (vastalause art. 21 mom. 1 DSGVO:n mukaan).

Jos henkilökohtaisia tietojanne käytetään suoramainonnan tai suoratiedotuksen harjoittamiseen, teillä on oikeus milloin tahansa kieltää teitä koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittely senkaltaisen mainonnan tai tiedotuksen tarkoituksiin; tämä koskee myös profilointia, mikäli se on yhteydessä sellaiseen mainontaan tai tiedotukseen. Esittäessänne kiellon henkilökohtaisia tietojanne ei enää käytetä mainonnan ja informaation tarkoituksiin (vastalause art. 21 mom. 2 DSGVO:n mukaan).

Valitusoikeus asianomaisessa tarkastusvirastossa

Asianomaisella on valitusoikeus DSGVO:ta koskevia rikkomuksia vastaan. Valitusoikeus voidaan esittää tarkastusvirastoon, joka sijaitsee siinä jäsenvaltiossa, jossa asianomainen on vakituisesti kirjoilla, jossa hän työskentelee tai missä oletettu rikkomus on tapahtunut. Muutoksenhakuoikeus ei rajoita muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja

Oikeus tiedonsiirtoon

Teillä on oikeus saada tietoja, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksellanne tai tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa teille tai kolmannelle osapuolelle koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydätte tietojen suoraa siirtoa toiselle vastuuhenkilölle, se tapahtuu vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-kooditus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen suojaamiseksi käyttäessänne verkkopalvelujamme. Voitte tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivi muuttuu "http: //": stä "https: //": ksi, ja selainrivin lukkosymbolista.

Kun SSL- tai TLS-salaus on aktivoitu, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiänne tietoja.

Mainossähköpostia koskeva kielto

Käyttäjä voi asettaa kiellon, joka koskee ei-toivottujen mainos- ja tiedotusmateriaalien lähettämistä huolimatta julkaisutietovelvollisuuden puitteissa julkaistuista yhteystiedoista. Sivujen käyttäjät pidättävät oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos heille lähetetään pyytämättä mainoksia, kuten roskapostiviestejä.

 

4. Tietojenkäsittely näillä verkkosivuilla

Evästeiden ja lisäosien käyttö

Me käytämme vain ”teknisiä evästeitä.” Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja kokoonpanotietoineen, jotka teidän käydessänne sivullamme lähetetään meidän palvelimeltamme selaimeenne ja sieltä käsin säilytetään koneellanne myöhempää käyttöä varten. Käytetyt tekniset evästeet mahdollistavat tai tekevät teille helpommaksi käyttää tehokkaasti sivujemme kaikkia toimintoja. Evästeet, joita tarvitaan elektronisen viestintätapahtuman läpiviemiseen tai jotka vaaditaan määrättyjen toivomienne toimintojen valmisteluun, tallennetaan art. 6, mom. 1f DSGVO:n mukaisesti. Tämän sivun hoitajina meillä on oikeus teknisten evästeiden käyttöön saadaksemme sivumme teknisesti virheettömään ja optimoituun valmiustilaan.

Käyttämämme evästeet ovat nk. istuntokohtaisia evästeitä (session cookies). Ne poistetaan automaattisesti heti käyntinne jälkeen. Muut evästeet tallennetaan tietokoneellenne, kunnes poistatte ne. Nämä evästeet auttavat meitä tunnistamaan selaimenne seuraavan käyntinne aikana. Ne eivät tallenna eivätkä tuota henkilökohtaisia tietoja, jotka tekisivät teistä tunnistettavia yksityishenkilöinä.

Voitte ohjeistaa selaimenne niin, että teitä opastetaan evästeiden käytössä, voitte sallia evästeet vain yksityistapauksessa, voitte sulkea pois evästeiden käytön tietyissä tapauksissa tai kokonaan ja aktivoida evästeiden automaattisen poiston selaimen sulkemisen yhteydessä. Kun evästeet passivoidaan, sivun toiminta saattaa olla rajoitetumpi.

 

5. Yhteyskyselyjen tietojenkäsittely

Kun otatte meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimella tai faxilla, me tallennamme viestinne sekä kaikki siinä esiin tulleet henkilökohtaiset tietonne (nimi, kyselyn aihe) asianne käsittelyn vuoksi. Tietojen käsittely tapahtuu art. 6, mom. 1b DSGVO:n perusteella, mikäli kyselynne liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeellinen esisopimuksellisia toimenpiteitä suoritettaessa. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu suostumukseenne (art. 6 mom. 1a DSGVO) ja/tai meidän oikeutettuihin intresseihimme (art. 6 mom. 1f DSGVO) koskien oikeuttamme meille esitettyjen kyselyjen käsittelemiseksi tehokkaasti. Yhteyskyselyjen yhteydessä käsitellyt henkilökohtaiset tietonne jäävät meille, kunnes käsittelytarkoitus raukeaa (esim. asianne käsittelyn valmistuttua) ja niin kauan kuin mitkään pakottavat lainmukaiset määräykset – erityisesti lainmukaiset säilytysajat - eivät ole voimassa.