Koti-isyys yleistyy pienin askelin

26.9.2016

Koti-isyyden suosio kasvaa Suomessa vähitellen. Isän perhevapaiden käyttö on ollut Suomessa aika vähäistä, mutta sitä mukaan kun vanhempainvapaan isäkiintiötä on lisätty ja isyysrahapäivä on tullut lisää, myös niiden käyttö on lisääntynyt.

Merkittävin muutos on tapahtunut vuoden 2013 jälkeen, jolloin yhdeksän viikon isyysvapaa korvasi entisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Isät saivat silloin mahdollisuuden myöhentää isyysvapaan pitämistä siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Kolme viikkoa voi pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa ja loput kuusi viikkoa sen jälkeen.

Suurin osa suomalaisista isistä pitää ainakin jonkin verran isyysvapaata. Yleisintä on käyttää hyödyksi vapaat, jotka voi pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Kaikki eivät silti pidä niitäkään.

Noin 20 prosenttia isistä ei edelleenkään käytä yhtään isyysvapaata. Taustalla voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. Tässä ryhmässä on muun muassa paljon alle 10 hengen yrityksissä työskenteleviä miehiä. Nämä työpaikat ovat usein myös hyvin miesvaltaisia, ja niiden kulttuuriin ei ehkä kuulu, että isät jäävät vapaille. Joukossa on myös keskimäärin enemmän yrittäjiä, joille yrittäminen ja perhe-elämän yhdistäminen on haastavaa.

                                                                       Salon Seudun Sanomat